Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών

Παίξε Γέλασε

“Το Παίξε Γέλασε κάθε φορά αλλάζει, όπως αλλάζουν τα παιδιά μεγαλώνοντας. Παρατηρεί και ακούει ανάγκες παιδιών και γονιών με μια συστημική προσέγγιση, είναι παιδοκεντρικό.”

Η ανάγκη των παιδιών για

Περισσότερα...