Δήλωση Συμμετοχής Εκθετών

Εκθέτης Κατηγορίας Α

6 Roll Up + 3 τραπέζια + 6 καρέκλες

Τιμή πώλησης: 500,00 €

Εκθέτης Κατηγορίας Β

4 Roll Up + 2 τραπέζια + 4 καρέκλες

Τιμή πώλησης: 400,00 €

Εκθέτης Κατηγορίας Γ

2 Roll Up + 1 τραπέζι + 2 καρέκλες

Τιμή πώλησης: 300,00 €

Σύλλογοι-ΜΚΟ

2 Roll Up + 1 τραπέζι + 2 καρέκλες

Τιμή πώλησης: 200,00 €

Εκθέτης Απλός

Αδόμητος χώρος, 1 stand + 1 καρέκλα

Τιμή πώλησης: 100,00 €