• Προβολή και δυνατότητα πώλησης των προϊόντων σας.
  • Ενδυναμώνετε το κοινωνικό σας προφίλ υποστηρίζοντας την εκδήλωση.
  • Προβάλλετε τις δράσεις σας στην εκδήλωση μέσα από παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα επικοινωνίας.
  • Αξιοποιείτε τις δυνατότητες networking που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση.
  • Επικοινωνείτε με το κοινό που θα παρευρεθεί στο festival.